BIORESONANCA ZDRAVJE

Bioresonančna ordinacija za odrasle in otroke

Zadnje novice

header

Odkritja, ki so privedla do nastanka bioresonančne naprave

Od odkritij, od teorije do prakse je vedno dolga pot. Naj naštejemo le nekatera odkritje, ki so temelj razvite bioresonance, s katero danes v praksi pomagamo ljudem do zdravja.

 • V začetku 18. stoletja Newton postavi teorijo, da je svetloba sestavljena iz majhnih hitro letečih delcev, ki sledijo zakonitosti mehanike, ki jo je zasnoval
 • V začeteku 20. stoletja Max Planck objavi rešitev statične razporeditve toplotnega sevanja na različne valovne dolžine, kar je možno dokazati, če se elektromagnetna valovanja oddajajo v snopih, ki jih je poimenoval kvante
 • Leta 1905 Einstein podpre to teorijo s preizkusom o fotoelektričnem efektu. Da bi ta efekt lahko razložil je moral svetlobni žarek domnevati kot tok samostojnih delcev, ki jih je kasneje imenoval fotone
 • Vendar je bil Einsteinov način prikaza v nasprotju z Maxwell-ovo teorijo o elektromagnetizmu, po kateri se naj bi svetloba, kot vsa ostala elektromagnetna sevanja, razširjala kot nadaljevalna valovanja
 • Ker pa je možno oba aspekta preračunati in dokazati z eksperimenti, sta se dvojna narava valov in delcev znašla v postopnem priznavanju obeh teorij. Na podlagi teh dejstev se je razvila kvantna teorija, katere glavna izjava se glasi; materija in sevanje lahko nastopita kot kvant ali kot valovanje. Po pojmovanju kvantne mehanike je torej predstava, da je materija sestavljena iz elementarnih delcev, samo en aspekt resničnosti. Kako uspešna je bila kvantna teorija, se je kmalu pokazalo, kajti možno je bilo sprejemljivo razložiti pojave kot so: atomsko strukturo, radioaktivnost, jedrsko cepitev in jedrsko fuzijo, efekt elektromagnetnih valovanj, elektromagnetnih polj ter številna druga spoznanja
 • Osnova kvantne teorije je kvantno polje. To je kontinuiran medij, ki je prisoten povsod po prostoru. Delci materije se smatrajo le kot prostorska zgostitev kvantnega polja, kot koncentracija energije. V osnovi lahko različna kvantna polja delujejo kot izmenično učinkovanje(resonanca)
 • Fizik in Nobelov nagrajenec Louis de Broglie je v svojih teoretičnih delih obsežno prikazal resonančne fenomene kvantnih polj in njihovo medsebojno učinkovanje na daljavo. Vse snovi imajo specifičen frekvenčni vzorec. To velja za neživo materijo kot tudi za vse organske substance. In tu leži ključ razumevanja bioresonance.
 • Burkhard Heim je prepoznal način, kako združiti kvantno teorijo Wernerja Hesenberga in teorijo relativnosti Alberta Einsteina. To je storil s pomočjo Heimove matematične metode, znane tudi kot »metron calculus«, kar je neposredno vplivalo na medicino. Danes lahko zahvaljujoč Heimovi teoriji razlikujemo več ravni oz. vidikov življenja. To so: materialna raven, nad njo biološka, nato mentalna in nad vsemi temi še duhovna raven. Obstoj vsakega organizma je tako sestavljen iz več dimenzij, ki jih je moč zajeti le s holistično medicino oz. CELOVITIM PRISTOPOM
 • To, kar so poznali v vseh starih visoko razvitih kulturah, v Aziji pa je ostalo poznano do danes, moderna znanost ponovno odkriva. Kroženja višjih energij upravljajo in določajo naše življenje. Leta 1922 je ruski profesor Gurvič odkril sevanje celic in na Znanstveni akademiji v Novosibirsku jim je uspelo dokazati, da je to biološko sevanje pomemben nosilec informacij za vse celice vsakega živega organizma. Kasneje so bila ta odkritja potrjena in razširjena. Predvsem z delom profesorja Poppa na Univerzi Kaiserslautern, ki je leta 1975 z meritvami na zelo občutljivih napravah uspel dokazati celično sevanje kot koherentno – to je popolnoma urejeno elektromagnetno sevanje – v področju valovnih dolžin ultravijolične svetlobe. S tem se je odprlo povsem novo znanje in razumevanje življenja samega.
 • Leta 1925 je ruski inženir Georgij Lahkovski objavil knjigo Skrivnost življenja, v kateri je razkril, da vsaka živa celica oddaja sevanje v obliki elektromagnetnih signalov in da ima celično jedro vlogo izvora električne oscilacije, podobno kot radijski oddajniki in sprejemniki
 • Leta 1945 je prof. Burr z medicinske fakultete na univerzi Yale v sodelovanju s številnimi biologi in znanstveniki ter ameriško vojsko objavil rezultate petletne raziskave, ki je pokazala, da imajo vse žive celice zapleteno elektromagnetno polje
 • Leta 1977 sta P. Lauterbur in P. Mansfield prejela nobelovo nagrado za razvito novo metodo, ki jo danes poznamo kot NUKLEARNO MAGNETNO RESONANCO
 • Frekvenčne vzorce je v osnovi možno zaznati, vendar pa ležijo pod mejo šumenja. Ne moremo pa jih ustvariti vidne po direktni poti. Najbolj znanemu nemškemu biofiziku dr. Poppu je to uspelo dokazati z pomočjo fotopomnoževalke in sicer, da celice sevajo(oddajajo) biofotone po določeni zakonitosti ÊÊ in da te med seboj komunicirajo preko biofotonov. Tako je možno s pomočjo kvantne fizike razložiti določene fenomene tudi v področju biofizike, celične biologije in celične strukture, kot npr. sevanje kvantov DNK, celično komunikacijo, aktivnost encimov ter vrsto drugih fenomenov
 • Do sedaj sta medicina in veterina zanemarjala naravo lastnega valovanja materije in ravno tukaj začne delovati bioresonanca: deluje s frekvenčnim vzorcem(kvantnih polj) sevanja materije. Na osnovi raziskovanj na področju biofizike se ta način kvantne fizike vse bolj uveljavlja tudi v medicini in veterini
 • Odkritje dr.Morella, da se zdravilne informacije lahko prenašajo v telo preko bioresonančnih valov je namreč osnova za postopek zdravljenja z bioresonanco
 • Dr. Franc Morell ter ing. Raschke sta tako v začetkih 70-tih prejšnjega stoletja, naredila prvo napravo za medicinske namene, ki je bila sposobna brati biološko elektromagnetno valovanje celic organizma, ga bodisi ojačati ali izničiti. Napravo so imenovali MORA Bioresonanztherapie”. (MO-rell in RA-schke). Še danes razvijajo najsodobnejše in najboj inovativne bioresonančne terapevtske naprave, po katerih se zgledujejo in jih kopirajo vsi ostali proizvajalci v svetu.

 

Naročilo na pregled

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information